top of page
hands-on-healing-1.png
stripe%2520rosegull_edited_edited.png

Hands on / off healing

Healing er Engelsk og betyr å «gjøre hel» og en healer er en person som har en naturlig evne til å overføre energier til andre individer, og på den måten sette i gang eller fremme en helbredelsesprosess.
Energiene som blir overført kommer ikke fra healeren selv, men blir kanalisert gjennom terapeuten fra en utenforliggende kilde. Det er altså ikke healeren som helbreder men energiene er et tilskudd for at din egen kropp skal kunne heale de deler av deg som behøver det.
Dette skjer ved at healeren legger hendene på , eller  holder de ca 10 cm over ulike steder på kroppen til vedkommende som blir behandlet, eller det kan arbeides med de energifeltene som omgir kroppen (de ulike lagene av auraen). Derav beskrivelsen Hands on eller hands off healing.
Healeren fungerer som en type forsterker og videresender av energier. En sammenligning på dette kan være feks om du har en radiokanal du får inn litt skurrete fordi radioen ikke klarer å treffe nøyaktig rett frekvens, og du tar tak i og holder antennen, vil energien bli forsterket gjennom deg og radioen vil høres mye klarere ut med en gang.
På samme måte fungere det når healeren bruker sine håndflate- shakraer for å hjelpe å korrigere eventuelle uballanserte energier.
All healing er basert på fokus, intensjon og nestekjærlighet.
bottom of page