Orakel kort

Det antas at orakelkort begynte å utvikle seg fra tarot.

De er like ved at de begge brukes som spådomsmidler; måter å få åndelig veiledning på.

Oracle-kort kan spores tilbake til 1800-tallet i Frankrike. Det første orakelkortdekket sies å ha blitt utviklet av Marie Anne Adelaide Lenormand (Madame Lenormand).

Så i siste halvdel av 1900-tallet begynte Oracle-kort å spre seg og bli ganske populære.

Mars

Her kan du lese kortet for denne måneden. Kortene er ment som en liten reminder om hva som kan være tema og tenke på og ha fokus på for å hjelpe deg på din vei videre fremover.

Tlf:99512215    |    krystallriket@outlook.com

Irisvn. 18, 2034 Holter

Org nr: 919299479

Registrert i Enhetsregisteret og Norsk Healerforbund

Energi healing er ikke ment å erstatte konvensjonell medisinsk behandling, men heller å supplere den. Under ingen omstendigheter skal personer unngå eller avslutte tradisjonell medisinske behandlinger. Informasjonen på mine sider er metafysiske og ikke på noen måte medisinske. Energi healing skal bare brukes med forståelse for at det ikke er en selvstendig behandlingsform, men en som er ment som en del av et helhetlig behandlingsbilde.