Ro i sjelen skaper harmoni i hverdagen…

Meditasjon

Meditasjon er en samlebetegnelse for systematisk anvendte psykiske og kroppslige øvelser, som har til hensikt å øve opp og senere vedlikeholde evnen til å raskt oppnå (og holde på) en bestemt sinnstilstand. … Selve ordet kommer av det latinske «meditatio» som betyr «å dvele over», «å reflektere», «å kretse rundt».
Det fine med meditasjon er at du kan utføre den nesten hvor som helst og når som helst. Du trenger ingenting mer enn deg selv og et uforstyrret sted. Om du ønsker å meditere bare noen minutter eller noen timer er opp til deg og gir likevel en god effekt. Selv bare å trekke pusten dypt ned i magen noen få ganger og puste skikkelig ut vil redusere mye av akutt stress !

Trygghet

Guidet meditasjon for å minske stress og angst.

Trygghet

Guidet meditasjon hvor du reiser inn i ditt indre og møter din indre stemme, din intuisjon og kommer i kontakt med sjelen

Trygghet

Guidet meditasjon for å møte dine guider, engler og medhjelpere.

Krystall meditasjon

Bli kjent med dine krystaller og krystallenes sjel.

På den andre siden

For deg som ønsker kontakt med noen på den andre siden.

Jording og beskyttelse

En fin meditasjon for å en god balanse og ro i hverdagen.

Tlf:99512215    |    krystallriket@outlook.com

Irisvn. 18, 2034 Holter

Org nr: 919299479

Registrert i Enhetsregisteret og Norsk Healerforbund

Energi healing er ikke ment å erstatte konvensjonell medisinsk behandling, men heller å supplere den. Under ingen omstendigheter skal personer unngå eller avslutte tradisjonell medisinske behandlinger. Informasjonen på mine sider er metafysiske og ikke på noen måte medisinske. Energi healing skal bare brukes med forståelse for at det ikke er en selvstendig behandlingsform, men en som er ment som en del av et helhetlig behandlingsbilde.