HVA ER EN AURA OG HVORDAN TAR VI VARE PÅ DEN ?

 

Auraene er den energien som shakraene sender ut . Denne energien ligger i ulike lag rundt kroppen og danner et type skjold rundt oss som skal beskytte oss mot energier rundt oss som kan være skadelig for oss, altså de energiene hver og en av oss ikke harmonerer med. Disse beskyttende lagene er hva vi betegner som auraer.
Når disse lagene blir utsatt for negative energier vil etter hvert disse energiene » gnage» seg gjennom lag etter lag for til slutt og sette seg på shakrene. Det vil kunne føre til bla. hull i auraen som gjør at energien fra shakraene  feks. lekker ut og man blir fort slitne og utbrente. Dette fører igjen til at man ikke har energi nok til å kunne takle alle utfordring hverdag gir oss på en god måte. Alt blir tyngre å gjennomføre og vi føler gjerne at vi må «sloss» for alt vi vil oppnå.
Derfor er det viktig å jevnlig rense bort disse energiene og holde auraen frisk og ren slik at vi kan holde oss ballanserte og harmoniske. Da vil vi også kunne takle vanskelige utfordringer og stressende situasjoner bedre.

HVA ER SHAKRAER OG HVORFOR ER DET VIKTIG Å VEDLIKEHOLDE DE ?

Kroppen vår består av 7 hoved shakraer og flere mindre shakraer. Disse er runde energikilder som påvirker oss helt fra grunnleggende aspekter som trygghet og stabilitet, til det guddommelige og vår oppfattelse og vår bruk av det overnaturlige og universelle.
Vi blir hver dag påvirket av ulike energier rundt oss. Noen påvirker oss i større grad enn andre, det er ikke til å unngå.
Dersom Auraen blir utsatt for negative påkjenninger, vil dette få innvirkning på oss energimessing på ulike vis som beskrevet på siden om «rensing av aura».
Når man får påkjenninger på auraen over tid vil dette spise seg helt inn på shakraene og skape større skade energetisk og gjøre oss uballanserte og vi vil kunne oppleve både fysiske og psykiske symtomer. Energiene i shakraene kan da bli underaktive eller i hverste fall stoppe helt opp, de kan bli overaktive eller de kan få en «urytme» hvor energien svinger både hit og dit. Store humørsvingninger og depresjoner kan være eksempler på symtomer på dette.
 
 
Når vi har gått med disse påkjenningene på shakraene over tid vil de kunne manifistere seg som både større eller mindre fysiske plager på kroppen. Vi vet jo feks at man kan få både hodepine og i verste fall magesår av for mye stress og påkjenninger.
For å forebygge slike skader på både kropp , sjel og mentalt er det viktig å jevnlig kunne justere, ballansere og reparere ulike skader på shakraene før det får gå så langt. På lik linje som at feks. meditasjon har en god effekt for å forebygge stress er dette å anbefale for å forebygge større plager . Også som forebyggende før de rekker å oppstå.
Ønsker du å lære mer om shakraer og deres betydning? Da anbefaler jeg å ta en titt på linken under:
 
 
 
 
 
 

Tlf:99512215    |    krystallriket@outlook.com

Irisvn. 18, 2034 Holter

Org nr: 919299479

Registrert i Enhetsregisteret og Norsk Healerforbund

Energi healing er ikke ment å erstatte konvensjonell medisinsk behandling, men heller å supplere den. Under ingen omstendigheter skal personer unngå eller avslutte tradisjonell medisinske behandlinger. Informasjonen på mine sider er metafysiske og ikke på noen måte medisinske. Energi healing skal bare brukes med forståelse for at det ikke er en selvstendig behandlingsform, men en som er ment som en del av et helhetlig behandlingsbilde.