top of page
stripe%20rosegull_edited.png

August 

Drømmenes eng...

"Tankene, følelsene og handlingene dine er alltid i kontakt med det enorme feltet av rent potensial."

Dette er det perfekte utgangspunktet til å ta i bruk et område med stort potensial som ennå ikke er virkeliggjort i livet ditt. Du vil få tilgang til stor overflod dersom du er villig til å utføre arbeidet side om side med den omsorgsfulle gartneren.

Vær klar med hensyn til tankene, følelsene og holdningene dine. Konsentrer deg om det beste i livet ditt, uten hensyn til forbigående, ytre omstendigheter som blir påført deg av omverdenen, som har sin egen historie å fortelle. Du har en kurv full av frø som er svært kraftfulle, for talentene dine er inspirert av det guddommelige, og de vil utvilsomt føre til en større høst som kan deles med andre.

Du vil høste det du har sådd. Drøm stort, drøm vakkert, vær aktiv, og stell livshagen din... så vil du oppleve noe helt utenom det vanlige.
or.jfif

Vil du ha en personlig reading?

bottom of page